KVALITETSPOLICY

tillfredsställa kundernas krav, önskemål och behov.
städkvalitén genom att kontinuerligt leverera den överenskomna städnivån vid rätt tidpunkt och med godkända medel och metoder.
servicekvalitén genom att visa öppenhet, flexibilitet och lyhördhet samt att ha fungerande mötesrutiner.

Mätning för städ kvalité utförs genom två underlag:

 • Avvikelserapport
  Innehållet av en avvikelserapport ska innefatta och säkerställa de överenskomna rutiner, instruktioner och tjänster fungerar och är effektiva. Följs inte rapporten kan kompensation och nackdelar att tillkomma för ett otillräckligt arbete eller om något skulle gå sönder. Detta rapporteras direkt till kunden.
 • Kvalitetsrapport
  Lägesbedömning som arbetsledare utför och besiktar kvalitetsläget hos våra kunder.

Kvalitetssäkring av enskilda objekt

 1. En kvalitetsplan för objektets speciella behov tas fram i samarbete med kunden. En plan för att säkerställa kvalitetsuppföljningen upprättas.
 2. En introduktion för städpersonal, som ska sköta uppdraget, genomförs. Viktigt för oss, är att känna till kundens rutiner för att vi på bästa sätt ska kunna anpassa våra städrutiner till kundens dagliga verksamhet.
 3. Projekt-/startplan för det nya objektet tas fram. Den skall innehålla en planering, för genomgång av lokalerna och städområden, samt planerade möten med städpersonalen och även med kundens kontaktperson.
 4. För varje städobjekt, kommer det att finnas en detaljerad städinstruktion med överenskommen frekvens. Under den första veckan utför den ansvariga arbetsledaren dagligen en egenkontroll av kvalitén, som dokumenteras och rapporteras till kunden, med uppföljning minst 2 gånger i månaden.

MILJÖPOLICY

Vår personal skall utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt, och alltid med miljön i fokus. Vi håller oss alltid välinformerade om lagar och förordningar och ser till att följa de bestämmelser som finns för vår typ av verksamhet.
Vår största fokus är att minska på förorening, avfall och användning av naturresurser. Därför väljer vi våra leverantörer främst utifrån de kvalitets- och miljökriterierna.

Detta skall åstadkommas genom att:

 • utbilda, informera och involvera vår personal i miljöarbetet.
 • se till att all vår utrustning, material och kemiska produkter har korrekta produktbeskrivningar och är miljömärkta
 • följa doseringsanvisningar
 • välja leverantörer som uppfyller miljökriterierna.


PERSONAL

Vår personal bär alltid igenkännbar enhetlig klädsel och deras företagsbricka med foto (ID-06).
Vi har även strikta rutiner och regler inom företaget vid hantering av kunders nycklar, larmkoder och andra uppgifter av personlig karaktär.

Personalen behärskar svenska språket i sådan omfattning att de kan kommunicera och tillgodogöra sitt arbetet och information, anvisningar och säkerhetsbestämmelser etc.